Vastavärivoimia Kajavassa 27.2.2016 saakka

Vastavärivoimia Kajavassa 27.2.2016 saakka

Vastavärivoimia Galleria Kajava (2.2-27.2.2016). Julisteen puupiirros: Maritta Meckelborg. Juliste: Antti Elomaa

Vastavärivoimia Galleria Kajava (2.2-27.2.2016). Julisteen puupiirros: Maritta Meckelborg. Juliste: Antti Elomaa

Suomen väriyhdistyksen jäsenten ryhmänäyttely ”Vastavärivoimia” (2.2-27.2.2016) on avautunut Galleria Kajavassa (Vallilan kirjasto, Päijänteentie 5, Helsinki).

Katse kohdistuu vastaväriin. Se ei ole vain taiteen sisäistä itsetutkiskelua, vaan eräänlaisen voimakeinon tarkastelua. Jotkut näyttelyn teoksista tutkivat värien vuorovaikutusta itsessään, toisissa käytetään vastavärejä myös symbolisesti tai tunteen tai tunnelman ilmaisijana. Vastakkaiset värit voivat ilmentää kontrasteja, ilmentää vastakkaisina pidettyjä asioita, kuten valo-varjo, sisäänpäin–ulospäin suuntautuneisuus, kiihkeys-rauhallisuus. Vastavärein voi toisaalta luoda eheyttä ja harmoniaa; jo Goethe sanoi, että kun taideteoksessa ovat läsnä vastavärit, on teos kokonainen, koska niiden kautta ovat läsnä kaikki värit.

Vastavärivoimia on ensimmäinen Suomen väriyhdistyksen järjestämä näyttely. Näyttelyn päävastaava on kuvataiteilija Elena Hopsu.

Taiteilijat

Yleisnäkymää näyttelystä Vastavärivoimia. Kuva: Elena Hopsu

Yleisnäkymää näyttelystä Vastavärivoimia. Kuva: Elena Hopsu

Elena Hopsu, maalauksia
Maija Junno, maalauksia
Hilkka Kuusinen, maalauksia
Maritta Meckelborg, puupiirroksia
Anne Ovaska, maalauksia
Anu Välitalo, väripaperikollaaseja

 

 

IIRIS-PALKINTO 2016

IIRIS-PALKINTO 2016

 

Oletko vaikuttunut ympäristösi väreistä?

Ehdota työn, teon tai teoksen tekijää

Iiris-kunniamainninnan saajaksi!

 

Ehdotukset 26.2. mennessä: kristiina.nyrhinen@gmail.com

Suomen väriyhdistyksen Iirispalkinto jaetaan kansainvälisenä väripäivänä 21. maaliskuuta.

AIC International Colour Association on valinnut kevätpäivän tasauksen vuosittain vietettäväksi kansainväliseksi väripäiväksi. Sen tarkoituksena on juhlistaa väriä ja kiinnittää siihen huomiota ihmiskuntaa yhdistävänä ilmiönä sekä nostaa esiin väriin liittyviä tapahtumia ja saavutuksia.

Iirispalkinto jaetaan tunnustuksena teoksesta tai tapahtumasta, jossa värien taitava käyttö on huomattavalla tavalla lisännyt ympäristön viihtyisyyttä, tuonut myönteisiä elämyksiä, parantanut elämän laatua tai lisännyt turvallisuutta. Jakamalla tunnustuksen yhdistys haluaa kiinnittää huomiota värin käytön mahdollisuuksiin visuaalisen ympäristön keskeisenä tekijänä.

Iiris voidaan myöntää teokselle tai teolle, joka liittyy kuva-, rakennus- tai esittävään taiteeseen, ympäristösuunnitteluun, muotoiluun tai graafisen tai media-alan teknologiaan. Esimerkkeinä kohteista, joissa hyvä värisuunnittelu tai tekninen uudistus voi ratkaisevasti parantaa elinympäristöä, turvallisuutta tai elämänlaatua ovat kaupunkisuunnittelu, rakennuksen värityssuunnittelu tai sen tekninen toteutus, graafiset tuotteet ja niiden tekninen toteutus, värien kannalta uudistava tai erityisen mielenkiintoinen taideteos, -esitys tai -näyttely, internetympäristön suunnittelu, liikenneturvallisuus ja näkövammaisten ympäristön suunnittelu. Tunnustus voidaan myöntää myös päätöksestä tai ratkaisusta, joka on johtanut välillisesti edellä mainittuun tulokseen. Tunnustuksen saajan valitsee Suomen väriyhdistyksen hallitus keskuudestaan tai muualta valitsema raati.

AIC 2016 abstract submission deadline extended!

AIC 2016 abstract submission deadline extended!

Due to several requests, the deadline for submitting abstracts to the AIC2016 Interim Meeting: Color in Urban Life, has now been extended to February 18th!

To submit your abstract please visit: http://www.aic2016.org/submission

Important Dates
Abstract Submission Deadline: February 18th, 2016
Notification of Acceptance: May 1st, 2016
Final Paper Submission Deadline: June 18th, 2016
Early Registration Ends: June 18th, 2016

Conference Theme:
Color in Urban Life: Images, Objects and Spaces.

The aim of AIC2016 is to share experiences regarding the use of color in images, objects and space, from different perspectives and disciplines, thus contributing to a better user experience, improving usability, and also to improve life quality in our cities.

Topics:
Color & Environment
Architectural Color Design
Color in Product Design
Color in Communication Design
Color in Urban Cultures
Color Aesthetics
Color Psychology
Color Education
Color & Health
Color & Light
Color Science & Technology
Color Physiology
We hope to see you next year in Santiago!