AIC 2022 Toronto Meeting

AIC 2022 Toronto Meeting

We are very excited to invite you to participate in AIC 2022 Toronto on the theme “Sensing Colour” to be held in Toronto, Canada, June 13–16, 2022.

We encourage in-person participation as much as possible, but remote/online participation will be available for those who are unable to attend otherwise.

The theme “Sensing Colour” offers a great breadth of opportunity for participants from diverse disciplines and modes of inquiry to contribute to colour awareness and knowledge in an interdisciplinary forum. It highlights how colour offers itself to us, in what ways it approaches and engages us, affects our awareness, and harnesses our attention. In so many diverse ways, and through so many different lenses, colour is being studied as an influential shaper of human experience.

Through all our senses and faculties – through intellectual, cultural and material ways of knowing and feeling – we seek to observe and utilize the remarkable complexity of colour, whether material or immaterial, whether conceptual or practical, sociological or biological, natural or technological.

Due to the recent upsurge of the pandemic, the AIC 2022 Abstract application deadline is extended to Monday January 24, midnight (your local time). We hope everyone is staying healthy, and many of you can make use of the extra time to put together your submission. We look forward to your participation in AIC 2022.

MORE INFORMATION: https://www.aic2022.org

Iiris 2021 konservaattori Malla Tallgrenille

Iiris 2021 konservaattori Malla Tallgrenille

Suomen Väriyhdistyksen Iiris 2021 myönnetään konservaattori Malla Tallgrenille hänen työstään taidemaalauksen materiaalien asiantuntijana ja opettajana. Tallgren on kolmenkymmenen vuoden aikana kehittänyt maalauksen materiaaliopin kokonaisuuden, jota hän opettaa Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Vuoden kestävien opintojen aikana käsitellään maalauspohjamateriaaleja, väriaineiden koostumusta ja ominaisuuksia, sideaineita ja eri maalaustekniikoita. Näillä kaikilla osa-alueilla on oma erillinen vaikutuksensa värin ilmenemi-seen.

Tallgrenin johdolla monet taideopiskelijat ovat tutustuneet menetelmiin, joilla voi löytää maalaukseen sopivia väriaineita luonnosta. Ekologiset kysymykset ovatkin olleet Tallgrenin opetuksessa jatkuvasti läsnä. Kuvataidealalla joudutaan yhä käyttämään terveydelle haitallisia aineita. Sen vuoksi Tallgren on kursseillaan opastanut taiteilijoita myös työsuojelukysymyksissä. Taidemaalaukseen tarkoitettujen materiaalien määrä ja laatu on nykyaikana monenkirjava, mikä on aiheuttanut haasteita taidemaalarin työhön. Tallgren on vuosien mittaan jaka-nut tietoa tarjolla olevien taidemateriaalien elinkaaresta ja painottanut tätä koskevan luotettavan tiedon hakemisen merkitystä.

Kuvataideakatemiassa innostavana ja pidettynä opettajana tunnettu Malla Tallgren on luennoinut säännöllisesti myös Taidemaalariliitossa jakaen materiaalitietoutta koko ammattikunnalle. Hän on vuosia antanut myös puhelinneuvontaa materiaaleihin liittyvissä kysymyksissä yksittäisille taiteilijoille.

Lue lisää

Konservaattori Malla Tallgren, taustanaan Kuvataideakatemian entinen rakennus, jossa Malla aloitti materiaaliopin opettajana vuonna 1991.

Konservaattori Malla Tallgren, taustanaan Kuvataideakatemian entinen rakennus, jossa Malla aloitti materiaaliopin opettajana vuonna 1991.

AIC2021-logo-lato-ok

Due to the Covid19 the organizing committee, in agreement with the AIC, has decided that the AIC 14th  Congress 2021 will be held online. The website has been modified accordingly and below you will find the newsletter announcing the opening of the Abstracts submissions. Deadline March 31st.

Best Regards,

Alessandro Rizzi, Maurizio Rossi
Chairs AIC 14th Congress – Milano 2021

Newsletter – January 2021