Luonnonväreillä värjääminen Elävän perinnön kansalliseen luetteloon

Luonnonväreillä värjääminen Elävän perinnön kansalliseen luetteloon

Opetus- ja kulttuuriministeriö on 9.10. Museoviraston esityksen mukaisesti nimennyt 22 kohdetta Elävän perinnön kansalliseen luetteloon. Luonnonväreillä värjääminen on kohteiden joukossa.

Aineettoman kulttuuriperinnön asiantuntijaryhmä käsitteli hakemukset kokouksissaan keväällä 2023. Hakemuksia on arvioitu pohjautuen Unescon ihmiskunnan aineettoman kulttuuriperinnön luettelon kriteereihin sekä tarkennettuihin kansallisiin kriteereihin. Museoviraston esitys pohjautuu asiantuntijaryhmän suosituksiin. Arviointiprosessiin liittyi myös elävän perinnön alalla toimiville yhteisöille ja asiantuntijoille jaettu avoin kommentointikierros. Hakemuksia saapui 41 kpl, joista 22 nimettiin Elävän perinnön kansalliseen luetteloon.

Käsityön harrastajat eri puolella Suomea harjoittavat luonnonväriaineilla värjäystä ja suosio on kasvussa. Myös käsityöyrittäjät ja taiteilijat värjäävät luonnonväriaineilla ja hyödyntävät siten taitoa toiminnassaan. Värjäystaito on kulkeutunut sukupolvelta toiselle pitkälti suullisena perintönä, mutta ohjeita hyvistä värikasveista ja värjäysresepteistä on myös kirjoitettu ylös ja julkaistu kirjoina, lehtiartikkeleina ja reseptivihkoina. Nykyisin perinne välittyy paljolti erilaisten kurssien, verkkosivustojen ja sosiaalisen median kautta. Esittäjinä Värjärikilta ry, Suomen käsityön museo ja Suomen väriyhdistys SVY ry.

Lisää aiheesta Museoviraston sivuilla: Museoviraston tiedote

Colour Literacy Forum #6

Colour Literacy Forum #6

For those interested in joining the Colour Literacy Forum this Friday, we apologize but our registration system is currently down. PLease use the link below to join the Zoom meeting at 11am EDT Friday September 29.

Tiedotus: tämän tapahtuman rekisteröitymissivusto on valitettavasti epäkunnossa. Mikäli haluat osallistua tapahtumaan perjantaina 29. syyskuuta klo 18.00–19.30 Suomen aikaa, voit tehdä niin rekisteröitymättä. Linkki tapahtumaan on alla. Tilaisuus on maksuton.

Meeting ID 841 7795 1940
https://us06web.zoom.us/j/84177951940?pwd=WkpHQ3dMb1VweHhiRXZQcHNrRHhJdz09
Suomen väriyhdistyksen Iiris 2023 Markku Hauta-Kasarille

Suomen väriyhdistyksen Iiris 2023 Markku Hauta-Kasarille

Suomen Väriyhdistyksen Iiris 2023 myönnetään fotoniikan ja spektrikuvantamisen tutkijalle ja opettajalle, professori Markku Hauta-Kasarille hänen ansioistaan laskennallisen väritieteen parissa. Hauta-Kasarin ensikosketus väritutkimukseen tapahtui vuosina 1989–94 Kuopion yliopistossa hänen suorittaessaan filosofian maisterin tutkintoa tietojenkäsittelytieteessä. Hauta-Kasari pääsi tekemään väritutkimusryhmään tietojenkäsittelytieteen opintojensa erikoistyötä, jossa käytettiin Munsellin värikirjasta mitattuja värispektrejä. Hauta-Kasarin kiinnostus väritutkimukseen pysyi vahvana ja hän teki tohtorin tutkintoon liittyvän tutkimuksensa ja jatko-opintonsa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa keväällä 1995. Väritutkimusryhmällä, jossa Hauta-Kasari oli jäsenenä, oli hyvät yhteydet japanilaisiin tutkimusryhmiin. Niinpä hän suoritti puolet väitöskirjatyöstään Saitaman yliopistossa Japanissa, ja viimeisteli väitöskirjansa tutkimusosuuden Suomessa, palattuaan kotimaahan syksyllä 1998. 

Hauta-Kasari väitteli tohtoriksi aiheesta “Computational Techniques for Spectral Image Analysis” toukokuussa 1999. Väitöskirjassa yhdistyivät spektrikuvantamiseen liittyvä fotoniikka ja tietojenkäsittelytiede; yksi keskeinen osatutkimus liittyi spektraalisesti säädettäviin valonlähteisiin. Tohtoriksi valmistumisen jälkeen Hauta-Kasari sai assistentin viran Joensuun yliopistossa syksyllä 1999. Tässä vaiheessa Hauta-Kasarin väritutkimusryhmä oli keskittynyt Joensuuhun. Sen tutkimusinfra henkilöstöineen oli kansainvälisestikin arvioituna yksi alansa merkittävimmistä tutkimuslaboratorioista. 

Hauta-Kasarin ura eteni yliassistentin ja tutkimusjohtajan tehtävien kautta laskennallisen väritieteen professuuriin vuonna 2013. Hauta-Kasari oli tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtajana vuosina 2014–21 ja vuodesta 2022 lähtien Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan varadekaani, vastuualueenaan perustutkintokoulutus. Hauta-Kasari on lisäksi ollut tutkijana ja vastuullisena johtajana useissa täydentävän rahoituksen tutkimushankkeissa. Opetustyötä hän on tehnyt tietojenkäsittelytieteen alalla ja erityisesti vuonna 2008 alkaneessa Erasmus Mundus -ohjelman Computational Colour and Spectral Imaging (COSI) yhteismaisteriohjelmassa. Vuosittain tästä Erasmus Mundus -ohjelmasta valmistuu noin 20 värialan osaajaa, jotka työllistyvät myös väritutkimusalan teollisuuteen. Hauta-Kasari on ollut ohjaajana 15 väitöskirjassa ja mukana yli sadassa vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa. Lisäksi Hauta-Kasari on ollut mukana toteuttamassa suuren määrän tutkimushankkeita yhdessä muiden korkeakoulujen ja teollisuuden kanssa. Tällä hetkellä ovat meneillään Suomen Akatemian rahoittamat Biovärit STN-hanke ja Suomen Akatemian Profi6-hanke fotoniikan alalla. Profi6-hankkeessa keskitytään silmänpohjan spektrikuvantamiseen.

CV: http://cs.joensuu.fi/~mhk/cv/cv.html

Julkaisuluettelo: http://cs.joensuu.fi/~mhk/cv/publnew.html

Opetuksen portfolio: http://cs.joensuu.fi/~mhk/cv/teaching_portfolio_eng.pdf

AIC International Colour Association on valinnut kevätpäivän tasauksen (21. maaliskuuta) kansainväliseksi väripäiväksi. Päivän tarkoitus on juhlistaa väriä ja kiinnittää siihen huomiota ihmiskuntaa yhdistävänä ilmiönä sekä nostaa esiin väriin liittyviä tapahtumia ja saavutuksia. Iiris-palkinto jaetaan tunnustuksena teoksesta tai tapahtumasta, jossa värien taitava käyttö on huomattavalla tavalla lisännyt ympäristön viihtyisyyttä, tuonut myönteisiä elämyksiä, parantanut elämän laatua tai lisännyt turvallisuutta tai jossa värien tutkimus on merkittävällä tavalla syventänyt väritietoutta. Jakamalla tunnustuksen yhdistys haluaa kiinnittää huomiota värin käytön mahdollisuuksiin visuaalisen kokemusmaailman ja ympäristön keskeisenä tekijänä.

15th Congress of the AIC 2023 Thailand

15th Congress of the AIC 2023 Thailand

SHORT ABSTRACT DEADLINE EXTENDED TO 15 MARCH 2023!

The short abstract submission of AIC2023 the 15th Congress of the International Colour Association is extended the deadline from February 28th to March 15th, 2023.

You all are invited to submit the short abstract for AIC2023. Please visit our website https://aic2023.org/ for downloading the template and submitting.

For further information, please take a look at attached poster or visit https://aic2023.org/