Suomen Väriyhdistyksen Iiris 2021 myönnetään konservaattori Malla Tallgrenille hänen työstään taidemaalauksen materiaalien asiantuntijana ja opettajana. Tallgren on kolmenkymmenen vuoden aikana kehittänyt maalauksen materiaaliopin kokonaisuuden, jota hän opettaa Taideyliopiston Kuvataideakatemiassa. Vuoden kestävien opintojen aikana käsitellään maalauspohjamateriaaleja, väriaineiden koostumusta ja ominaisuuksia, sideaineita ja eri maalaustekniikoita. Näillä kaikilla osa-alueilla on oma erillinen vaikutuksensa värin ilmenemi-seen.

Tallgrenin johdolla monet taideopiskelijat ovat tutustuneet menetelmiin, joilla voi löytää maalaukseen sopivia väriaineita luonnosta. Ekologiset kysymykset ovatkin olleet Tallgrenin opetuksessa jatkuvasti läsnä. Kuvataidealalla joudutaan yhä käyttämään terveydelle haitallisia aineita. Sen vuoksi Tallgren on kursseillaan opastanut taiteilijoita myös työsuojelukysymyksissä. Taidemaalaukseen tarkoitettujen materiaalien määrä ja laatu on nykyaikana monenkirjava, mikä on aiheuttanut haasteita taidemaalarin työhön. Tallgren on vuosien mittaan jaka-nut tietoa tarjolla olevien taidemateriaalien elinkaaresta ja painottanut tätä koskevan luotettavan tiedon hakemisen merkitystä.

Kuvataideakatemiassa innostavana ja pidettynä opettajana tunnettu Malla Tallgren on luennoinut säännöllisesti myös Taidemaalariliitossa jakaen materiaalitietoutta koko ammattikunnalle. Hän on vuosia antanut myös puhelinneuvontaa materiaaleihin liittyvissä kysymyksissä yksittäisille taiteilijoille.

Lue lisää
Konservaattori Malla Tallgren, taustanaan Kuvataideakatemian entinen rakennus, jossa Malla aloitti materiaaliopin opettajana vuonna 1991.

Konservaattori Malla Tallgren, taustanaan Kuvataideakatemian entinen rakennus, jossa Malla aloitti materiaaliopin opettajana vuonna 1991.

facebooktwitterpinterestlinkedin