Suomen Väriyhdistyksen Iiris 2023 myönnetään fotoniikan ja spektrikuvantamisen tutkijalle ja opettajalle, professori Markku Hauta-Kasarille hänen ansioistaan laskennallisen väritieteen parissa. Hauta-Kasarin ensikosketus väritutkimukseen tapahtui vuosina 1989–94 Kuopion yliopistossa hänen suorittaessaan filosofian maisterin tutkintoa tietojenkäsittelytieteessä. Hauta-Kasari pääsi tekemään väritutkimusryhmään tietojenkäsittelytieteen opintojensa erikoistyötä, jossa käytettiin Munsellin värikirjasta mitattuja värispektrejä. Hauta-Kasarin kiinnostus väritutkimukseen pysyi vahvana ja hän teki tohtorin tutkintoon liittyvän tutkimuksensa ja jatko-opintonsa Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa keväällä 1995. Väritutkimusryhmällä, jossa Hauta-Kasari oli jäsenenä, oli hyvät yhteydet japanilaisiin tutkimusryhmiin. Niinpä hän suoritti puolet väitöskirjatyöstään Saitaman yliopistossa Japanissa, ja viimeisteli väitöskirjansa tutkimusosuuden Suomessa, palattuaan kotimaahan syksyllä 1998. 

Hauta-Kasari väitteli tohtoriksi aiheesta “Computational Techniques for Spectral Image Analysis” toukokuussa 1999. Väitöskirjassa yhdistyivät spektrikuvantamiseen liittyvä fotoniikka ja tietojenkäsittelytiede; yksi keskeinen osatutkimus liittyi spektraalisesti säädettäviin valonlähteisiin. Tohtoriksi valmistumisen jälkeen Hauta-Kasari sai assistentin viran Joensuun yliopistossa syksyllä 1999. Tässä vaiheessa Hauta-Kasarin väritutkimusryhmä oli keskittynyt Joensuuhun. Sen tutkimusinfra henkilöstöineen oli kansainvälisestikin arvioituna yksi alansa merkittävimmistä tutkimuslaboratorioista. 

Hauta-Kasarin ura eteni yliassistentin ja tutkimusjohtajan tehtävien kautta laskennallisen väritieteen professuuriin vuonna 2013. Hauta-Kasari oli tietojenkäsittelytieteen laitoksen johtajana vuosina 2014–21 ja vuodesta 2022 lähtien Luonnontieteiden, metsätieteiden ja tekniikan tiedekunnan varadekaani, vastuualueenaan perustutkintokoulutus. Hauta-Kasari on lisäksi ollut tutkijana ja vastuullisena johtajana useissa täydentävän rahoituksen tutkimushankkeissa. Opetustyötä hän on tehnyt tietojenkäsittelytieteen alalla ja erityisesti vuonna 2008 alkaneessa Erasmus Mundus -ohjelman Computational Colour and Spectral Imaging (COSI) yhteismaisteriohjelmassa. Vuosittain tästä Erasmus Mundus -ohjelmasta valmistuu noin 20 värialan osaajaa, jotka työllistyvät myös väritutkimusalan teollisuuteen. Hauta-Kasari on ollut ohjaajana 15 väitöskirjassa ja mukana yli sadassa vertaisarvioidussa tieteellisessä julkaisussa. Lisäksi Hauta-Kasari on ollut mukana toteuttamassa suuren määrän tutkimushankkeita yhdessä muiden korkeakoulujen ja teollisuuden kanssa. Tällä hetkellä ovat meneillään Suomen Akatemian rahoittamat Biovärit STN-hanke ja Suomen Akatemian Profi6-hanke fotoniikan alalla. Profi6-hankkeessa keskitytään silmänpohjan spektrikuvantamiseen.

CV: http://cs.joensuu.fi/~mhk/cv/cv.html

Julkaisuluettelo: http://cs.joensuu.fi/~mhk/cv/publnew.html

Opetuksen portfolio: http://cs.joensuu.fi/~mhk/cv/teaching_portfolio_eng.pdf

AIC International Colour Association on valinnut kevätpäivän tasauksen (21. maaliskuuta) kansainväliseksi väripäiväksi. Päivän tarkoitus on juhlistaa väriä ja kiinnittää siihen huomiota ihmiskuntaa yhdistävänä ilmiönä sekä nostaa esiin väriin liittyviä tapahtumia ja saavutuksia. Iiris-palkinto jaetaan tunnustuksena teoksesta tai tapahtumasta, jossa värien taitava käyttö on huomattavalla tavalla lisännyt ympäristön viihtyisyyttä, tuonut myönteisiä elämyksiä, parantanut elämän laatua tai lisännyt turvallisuutta tai jossa värien tutkimus on merkittävällä tavalla syventänyt väritietoutta. Jakamalla tunnustuksen yhdistys haluaa kiinnittää huomiota värin käytön mahdollisuuksiin visuaalisen kokemusmaailman ja ympäristön keskeisenä tekijänä.

facebooktwitterpinterestlinkedin