AIC International Colour Association on valinnut kevätpäivän tasauksen (21. maaliskuuta) kansainväliseksi väripäiväksi. Päivän tarkoitus on juhlistaa väriä ja kiinnittää siihen huomiota ihmiskuntaa yhdistävänä ilmiönä sekä nostaa esiin väriin liittyviä tapahtumia ja saavutuksia. Iiris-palkinto jaetaan tunnustuksena teoksesta tai tapahtumasta, jossa värien taitava käyttö on huomattavalla tavalla lisännyt ympäristön viihtyisyyttä, tuonut myönteisiä elämyksiä, parantanut elämän laatua tai lisännyt turvallisuutta tai jossa värien tutkimus on merkittävällä tavalla syventänyt väritietoutta. Jakamalla tunnustuksen yhdistys haluaa kiinnittää huomiota värin käytön mahdollisuuksiin visuaalisen kokemusmaailman ja ympäristön keskeisenä tekijänä.

Suomen väriyhdistyksen Iiris 2020 myönnetään tutkija ja kääntäjä Pirkko Holmbergille Johann Wolfgang von Goethen teoksen Zur Farbenlehre (suom. Värioppi) suomenkielisen laitoksen käännöstyöstä. Goethen Väriopin kustantaja on Kustannusosakeyhtiö Teos. Goethen Väriopin suomennos on ollut Pirkko Holmbergille Goethen luonnonfilosofiaa koskevan väitöskirjatyön ohessa tapahtuva monivuotinen urakka, joka alkoi jo vuonna 2014. Väriopin laaja-alaisuus, runollinen kieli ja runsaat viittaukset tekevät siitä vaativan suomennettavan. Sen aihepiiri kattaa asioita taiteesta fysiikkaan, fysiologiaan, luonnonfilosofiaan ja kulttuurihistoriaan. Siksi teoksella on kiinnostavuutta laajemminkin kuin vain taidepiireille. Pirkko Holmbergin taitava ja huolellinen käännös mahdollistaa Suomessa vihdoinkin laajemman keskustelun Goethen väritutkimusten merkityksestä vaikutuksesta taiteissa, tieteissä ja kulttuurissa.

Iiris-kunniakirja luovutettiinn Pirkko Holmbergille poikkeuksellisesti jo 12.3. Goethen Värioppia koskevan keskustelutilaisuuden yhteydessä Goethe-instituutissa, Helsingissä.

Iiris 2020 Pirkko Holmberg

Iiris-kunniakirjan Pirkko Holmbergille ojensi SVY:n varapuheenjohtaja Harald Arnkil

Iiris-palkinnon aikaisemmat saajat:

2019 elokuvaaja, värimäärittäjä Pentti Keskimäki, 2018 myyntipäällikkö Leif Wikgren, 2017 tekstiilitaiteilija Inka Kivalo, 2016 taidemaalari Carolus Enckell, 2015 lavastus- ja valaistussuunnittelija Markku Uimonen, 2014 Helsingin Kaupungin rakennusvalvontavirasto, Tikkurila Oyj ja Metropolia Ammattikorkeakoulun paperikonservoinnin koulutusohjelma, 2006 webdesigner Päivi Hintsanen, 2005 työryhmä Värien maailma lasten infektio-osastolla (lastenhoitaja Marina Hietala, lastenhoitaja Margit Pasola, osastonhoitaja Annika von Schantz ja Sairaanhoitaja Arja Wessman) HYKSin Lasten ja nuorten sairaalan osasto.

facebooktwitterpinterestlinkedin